Má bounce rate skutečně takový význam, jak si mnozí myslí?

Obsah

Faktor bounce rate je poměrně často omílaným tématem. Ale i přes relativní jednoduchost a transparentnost tohoto „mechanismu“ se význam bounce rate stále setkává s nepochopením a zejména se zbytečným přeceňováním. V tomto článku se pokusíme odhalit si, jaké informace vám tento faktor může ve skutečnosti poskytnout – a jaké naopak nikoli. Ve zkratce se také podíváme na jeho význam pro SEO a pozici ve vyhledávačích.

 

Co je to vlastně bounce rate?

Jedná se o statistický údaj vyjádřený v procentech, který nám ukáže, jaké množství návštěvníků, opustilo náš web po rozkliknutí první stránky – aniž by se obtěžovali navštívit stránky další.

Ano, na první poslech se mnoho majitelů webů zděsí a začnou se pídit po tom, jak svůj bounce rate snížit a udržet lidi na webu. Jak si za chvíli ukážeme, je to samozřejmě značně unáhlená reakce a kolem vysokého bounce rate se často dělá zbytečné haló. Tento faktor je totiž mnohem méně o čemkoli vypovídající, než by se mohlo na první pohled zdát. Nelze dokonce vůbec určit nějaká všeobecně platná hodnota optimálního bounce rate. Nikde nenajdete psáno něco jako: „Funkční web má bounce rate pod 60 %“.

Zajímavé statistiky o bounce rate v ČR najdete např. zde

 

Čím nižší bounce rate, tím lépe?

Samozřejmě, že ne. Jak jsem již řekl, bounce rate nevypovídá nic o efektivitě webu. Nebere totiž žádným způsobem v potaz jeho cíl. Je to prostý statistický údaj, který může mít nějakou vypovídací hodnotu teprve v souvislostech.

Těmi souvislostmi mám na mysli především cíl a zaměření webu. U některých webů může být vysoký bounce rate skutečně problém – u jiných to naopak může představovat pro majitele webu kýžený výsledek. Jak je to možné?

Jednoduše. Uvedu to na příkladech. Pokud máme například obsahový web a naším cílem je, aby se návštěvník prokousal co nejvíce stránkami, dozvěděl se třeba co nejvíce o nějakých produktech, službách nebo si prostě jen přečetl co nejvíc článků – potom je pro nás vysoký bounce rate opravdu zklamáním a problémem. Stejně tak, pokud je naším cílem například registrace návštěvníka na našem webu, nákup nebo podobně.

Naopak u mnoha webů může být vysoký bounce rate zcela žádoucí nebo přinejmenším nemusí indikovat žádný problém. Pokud se například nachází podstatná informace na první stránce, není třeba, aby se návštěvník prokousával webem dál. Týká se to zejména např. MFA webů s PPC reklamami nebo affiliate webů. Návštěvník vstoupil na stránku, zaujala ho reklama nebo affiliate nabídka – kliknul, odešel – úkol splněn. Dalších příkladů by se jistě našlo víc, ale myslím, že princip je jasný.

Samozřejmě. Bounce rate nám neposkytuje žádnou informaci o tom, zda návštěvník skutečně spáchal činnost, o kterou stojíme (tedy zda proklikl affiliate nebo reklamu, anebo prostě jenom odešel), proto jsem říkal, že výpovědní hodnota tohoto faktoru v mnoha případech není nikterak vysoká.

Má bounce rate vliv na pozici ve vyhledávačích?

Jak už jsem předeslal v nadpisu – vliv bounce rate na umístění ve vyhledávačích lze celkem spolehlivě vyvrátit. A k tomu závěru lze dospět i naprosto logicky s přihlédnutím k tomu, co jsme si řekli výše.

Jelikož neexistuje žádný „dobrý“ nebo „špatný“ bounce rate – těžko lze k tomuto faktoru přihlížet při umístění webu na SERP. Roboti zatím nejsou schopni odhadnout, jaké jsou vlastně záměry majitele webu a bounce rate sám o sobě nic nevypovídá o úspěšnosti webu, jeho cíli, kvalitě, důvěryhodnosti ani o ničem dalším, co by mělo nějak ovlivnit jeho pozici při vyhledávání.